Uncategorized

Phỏng vấn độc quyền: Liên minh Zigbee trên v3.0, IoT & Sensors

Zigbee là sự đổi mới đằng sau SmartThings Hub, Philips Huế chiếu sáng cũng như nhiều mô -đun tự động hóa nhà khác cũng như các cảm biến.

Chúng tôi đã hỏi Mark Walters, VP về tiến bộ chiến lược tại Liên minh Zigbee để cho chúng tôi biết về sự phổ biến mới nhất cũng như khả năng của họ đối với các thiết bị rẻ hơn

Xin chào Mark, Bạn có thể tổng hợp liên minh Zigbee là gì trong một vài câu cho chúng tôi không?

Liên minh Zigbee tạo ra, bảo tồn cũng như cung cấp các thông số kỹ thuật, các yêu cầu cũng như các giải pháp cho mạng lưới không dây (IoT). Chúng tôi là một hiệp hội phi lợi nhuận bao gồm 425 doanh nghiệp từ khắp nơi trên thế giới đang làm việc cùng nhau để tạo ra các yêu cầu mở, trên toàn thế giới xác định IoT.

Bạn có thể cung cấp cho chúng tôi một số khái niệm về sự phổ biến của Zigbee, ví dụ chính xác có bao nhiêu sản phẩm khác nhau được cung cấp cũng như những gì mà các thiết bị thiết lập toàn cầu trên toàn thế giới?

Đó là một mối quan tâm tuyệt vời cũng như một vấn đề hơi khó để đáp ứng cho đến khi chúng tôi xác định việc sử dụng từ zigbee. Nếu chúng ta lấy Zigbee có nghĩa là tất cả các radio của IEEE802.15.4 được vận chuyển với một ngăn xếp mạng được chỉ định bởi Liên minh Zigbee bao gồm đặc tả RF4CE, Đặc tả năng lượng thân thiện với môi trường, đặc điểm kỹ thuật chuyên nghiệp cũng như đặc điểm IP thì đó là hơn 400.000 đơn vị trong năm 2015. Vì phần lớn các ứng dụng này không được Liên minh cấp phép hoặc chất lượng hàng đầu, nên rất khó để nêu chính xác có bao nhiêu nhà sản xuất khác nhau mà họ đại diện hoặc chính xác có bao nhiêu loại sản phẩm khác nhau. Chúng tôi hiểu rằng có những sản phẩm dựa trên thông số kỹ thuật của Zigbee trên mọi châu lục, trong khu vực cũng như dưới các đại dương. Liên minh Zigbee đã cấp phép cho hơn 1500 sản phẩm khác nhau cho 10 hồ sơ ứng dụng hoặc ngăn xếp khác nhau cũng như điều này đại diện cho hơn 150 nhà sản xuất khác nhau.

Các hồ sơ Zigbee khác nhau cũng như những gì liên kết tốt nhất với ngôi nhà khôn ngoan là gì?

Cụ thể với Nhà thông thái Các hồ sơ nổi bật nhất là Zigbee Wise Energy 1.x, Zigbee House Automation 1.x, Zigbee Light Link cũng như RF4CE. Các sản phẩm năng lượng khôn ngoan của Zigbee bao gồm mét, công tắc tấn, bộ điều nhiệt, chiếu sáng cũng như một vài tiện ích khác-cũng như tất cả chúng đều chia sẻ ngăn xếp kết nối mạng Zigbee Pro phù hợp với nhau cũng như chương trình bảo mật ECC dựa trên chứng chỉ. Tự động hóa nhà cũng như các sản phẩm liên kết ánh sáng bao gồm bộ điều nhiệt, khóa cửa, cảm biến, chiếu sáng cũng như điều khiển chiếu sáng, bóng đèn LED, điều khiển tấn, bóng râm cũng như điều khiển tưới cũng như nhiều thiết bị độc đáo khác. Tất cả các sản phẩm này đều chia sẻ ngăn xếp kết nối mạng Zigbee Pro cùng nhau cũng như một vài chương trình bảo mật dựa trên khóa khác nhau. Có nhiều điều khiển từ xa giải trí dựa trên ngăn xếp RF4CE do Liên minh cung cấp.

Những gì mới trong Zigbee v3.0 cũng như chính xác điều này tác động đến thế giới IoT như thế nào?

Zigbee 3.0 là đơn vị duy nhất đầu tiên, mở cũng như tổng giải pháp tiến bộ sản phẩm IoT không dây hoàn toàn thuộc loại này. Nó phát triển trên cũng như thống nhất các yêu cầu của Liên minh Zigbee đã được chứng minh trên nhiều hàng triệu tiện ích được vận chuyển được sử dụng để tạo ra các giải pháp khôn ngoan cho nhà, các tòa nhà cũng như các thành phố. Nó ảnh hưởng đến thế giới IoT, vì cho đến bây giờ thị trường IoT đã bị phân chia thành các phân khúc thị trường dọc riêng biệt – mỗi phân khúc có yêu cầu sản phẩm riêng – gây khó khăn cho việc cung cấp các sản phẩm tương tác cũng như các giải pháp. Zigbee 3.0 giải quyết vấn đề này bằng cách thống nhất các yêu cầu mở, trên toàn thế giới tất cả các phương pháp từ lớp vật lý đến lớp ứng dụng cũng như cung cấp công nhận cũng như các chương trình xây dựng thương hiệu để cải thiện khả năng tương tác trên nhiều phân khúc thị trường ngày càng tăng. Điều này mở ra cánh cửa cho một thời đại mới của giao tiếp được cải thiện cũng như khả năng tương tác giữa các sản phẩm được sử dụng trong các ngôi nhà được liên kết, các tòa nhà thông minh, các thành phố khôn ngoan cũng như các ứng dụng khác.

Những gì mà Liên minh liên minh trên chủ đề, liên minh AllSeen cũng như các cơ quan khác đang cố gắng tạo ra các yêu cầu về khả năng tương tác cũng như Zigbee có thể tích hợp với những gì hiện tại?

Chúng tôi đã tiết lộ sự hợp tác với nhóm chủ đề nhằm đặt một giải pháp hàng đầu của Zigbee Alliance cũng như giải pháp được cấp phép dựa trên giao thức mạng luồng cũng như thư viện ứng dụng hợp nhất Zigbee vào thị trường vào cuối năm nay. Chúng tôi đang làm việc với các khung thị trường – allseen, oic cũng như bây giờ tôi giả định OFC – để đảm bảo rằng có một bản đồ chặt chẽ của các mô tả tiện ích Zigbee cũng như các hành vi đối với các khung lớp trên như Alljoyn cũng như tính toán.

Gần đây, bạn đã tiết lộ một quan hệ đối tác với Enocean để sản xuất một thông số kỹ thuật mở, trên toàn thế giới để thu hoạch năng lượng công nghệ truyền thông không dây. Những loại sản phẩm này có khả năng cung cấp cho thị trường?

Chúng tôi đã tiết lộ việc bao gồm các hồ sơ thiết bị liên minh ENOCEAN hiện có Into Hệ sinh thái Zigbee 3.0 hoạt động trong băng tần 2.4GHz. Điều này mang lại các loại tiện ích cũng như chức năng của 12 năm kinh nghiệm thu hoạch năng lượng Enocean cho đối tượng rộng hơn nhiều cũng như cung cấp cho sự tương tác giữa các tiện ích này cũng như các hành vi cũng như tất cả các tiện ích cũng như các hành vi tiện ích trong Zigbee Thư viện ứng dụng hợp nhất. Đối với những loại tiện ích này sẽ cung cấp cho thị trường, tôi chắc chắn rằng các cảm biến phổ biến đã được biết đến rộng rãi cũng như các bộ truyền động được phát hiện trong giải pháp phụ GHZ của ENOCEAN sẽ khám phá phương pháp của chúng đối với hệ sinh thái 3.0. Những gì sẽ thực sự hấp dẫn sẽ là những gì các tiện ích mới sẽ được sản xuất cho các thị trường mới hơn, tập trung vào tiêu dùng hơn. Tôi mong đợi nhiều cảm biến loại hiện diện hơn cũng như sự hiện diện, cũng như tôi chắc chắn rằng chúng tôi sẽ thấy nhiều điều mới mà tôi có thể khái niệm hóa khi chúng tôi thực hiện sự đổi mới này cho một thị trường rộng lớn hơn nhiều.

Zigbee hoạt động trên nhiều tần số khác nhau (2,4 GHz, 900 MHz, cũng như 868 MHz). Mỗi cái được sử dụng để làm gì?

Có nhiều thông số kỹ thuật kết nối được cung cấp bởi Liên minh Zigbee. Thông số kỹ thuật mạng RF4CE nổi bật cho giao tiếp điểm-điểm có độ trễ thấp hoạt động trong băng tần 2.4GHz. Giao thức thu hoạch năng lượng nổi bật-sức mạnh thân thiện với môi trường-hoạt động trong băng tần 2.4GHz. Tất cả các sản phẩm dựa trên lưới Zigbee Pro chất lượng hàng đầu của Zigbee, hoạt động trong băng tần 2.4GHz. Tất cả các giao thức Zigbee dựa trên IP hiện tại hoạt động trong băng tần 2.4GHz. Chúng tôi đang phát hành một phiên bản của mạng Zigbee Pro FIT cùng nhau hoạt động trong ban nhạc 868 cho thị trường năng lượng khôn ngoan của Hoa Kỳ, tuy nhiên đây sẽ không phải là Zigbee chất lượng hàng đầu. Chúng tôi sẽ phát hành một đặc tả mạng trong khu vực cộng đồng dựa trên hoạt động chung của IEEE 802.15.4 g trong các dải phụ GHZ tuy nhiên điều này cũng sẽ không phải là Zigbee chất lượng hàng đầu. Tên thương hiệu Zigbee được dành riêng cho các giải pháp phù hợp với Zigbee Pro cùng nhau hoạt động trong băng tần 2.4GHz.

Hệ thống SmartThings của Samsung cảm thấy như sản phẩm cung cấp năng lượng cho thị trường đại chúng đầu tiên của Zigbee. Chúng ta sẽ thấy nhiều tiện ích DIY như thế này sớm cũng như bạn có thể nhận được dưới mức chi phí £ 30 hiện tại cho một cảm biến không?

Chúng tôi hy vọng sự phổ biến của Zigbee Pro Fit Stited Sản phẩm, bao gồm các nền tảng hệ thống như SmartThings, sẽ tiếp tục phát triển. Với việc phát hành Zigbee 3.0 cũng như việc hợp nhất các yêu cầu riêng tư trước đây thành một hệ sinh thái có thể tương tác, chúng tôi hy vọng sự tăng trưởng này sẽ tăng tốc. Zigbee 3.0, tăng cường bảo mật mạng, khả năng tương thích ngược cũng như khả năng tương tác hệ sinh thái đơn lẻ sẽ đưa những người mới tham gia vào thị trường U.K., cũng như khối lượng tăng lên Tôi tin rằng thật công bằng khi hy vọng chi phí giảm.

Những gì mà vị trí tốt nhất để khám phá mọi người có thể khám phá thêm về Zigbee? Cảm ơn, hãy kiểm tra liên kết này để biết thêm thông tin – www.zigbee.org

#
Xem trước
Sản phẩm
Xếp hạng
Giá

1

Sonoff Universal Zigbee 3.0 USB Dongle Plus Gateway với ăng -ten cho trợ lý nhà, HAB mở, v.v.

75 đánh giá

£ 24,79

Mua trên Amazon

2

Trình điều khiển bóng râm Aqara E1, cần Zigbee Aqara Hub, với thói quen cũng như điều khiển giọng nói, …

49 đánh giá

£ 59,99

Mua trên Amazon

34 gói phích cắm khôn ngoan Zigbee, Sonoff S26R2ZBTPG ổ cắm ổ cắm mini tương thích với Alexa, hoạt động với …

285 đánh giá

£ 42,99

Mua trên Amazon

4

Sonoff Zbbridge Wise Zigbee Bridge Hub, Wi-Fi & Zigbee Protocol hỗ trợ, quản lý ứng dụng và …

548 đánh giá

£ 21,89

Mua trên Amazon

5

Sonoff Zbmini Zigbee Mini Wise Switch, 2 Phương pháp Công tắc ánh sáng, tương thích với Alexa, SmartThings Hub, …

204 đánh giá

£ 37,99

Mua trên Amazon

6

Sonoff SNZB-03 cảm biến chuyển động Zigbee 2 gói, máy dò chuyển động không dây được cảnh báo hoặc đèn kích hoạt …

111 đánh giá

£ 22,89

Mua trên Amazon

Chia sẻ cái này:
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Pinterest
E-mail
Hơn

WhatsApp
In

Ứng dụng trò chuyện
Tumblr

Telegram
Túi

Cập nhật lần cuối vào 2021-10-04 / Liên kết liên kết / hình ảnh từ API tiếp thị sản phẩm Amazon