Uncategorized

Một băng ghế nhựa mượt mà

được giới thiệu tại ICFF mùa xuân, nhà thiết kế Canada Martha Sturdy, Bench Resin & Steel (24, x 72, x 19, cao) (#1493) là hoàn toàn đẹp. Tác phẩm Sturdy, nổi tiếng cũng như phải là một phần của mọi nội thất của Canada. Băng ghế dự bị trên trang web Strong Martha, tuy nhiên bạn có thể đi theo Hollace Cluny ở Toronto để xem-nó thậm chí còn giật gân hơn nhiều.

Để có nhiều lựa chọn khác với biên tập viên từ năm nay, ICFF, hãy kiểm tra chương trình yêu thích theo phong cách Kimberley Brown.

Tín ảnh:
1. Khu vực Washington ngày 15 tháng 5 năm 2009
2. Sarah Hartill