Uncategorized

VIDEO: 3D in nhà trong 24 giờ

In 3D rất thú vị cũng như tôi đã may mắn có được một số bộ phận nhựa được in bởi một máy của CEO Buddies nửa triệu bảng.

Tôi tuân thủ công thức 1 một cách cẩn thận trong đó việc in 3D của các thành phần kim loại cuối cùng đã trở thành nơi phổ biến, sử dụng các máy tạo mẫu nhanh này để tạo ra các bộ phận làm việc thực tế.

Bây giờ in 3D đã đi xa hơn nữa. Apis Cor đã sản xuất một nhà sản xuất có thể tiếp cận trên một trang web xây dựng cũng như các bức tường in. Trong thực tế, họ có thể in toàn bộ ngôi nhà.

Vì vậy, sẽ có một thời gian khi các công nghệ này hợp nhất cũng như chúng tôi có thể in dây kim loại trên tường cũng như đồ nội thất polymer trong không gian khi ngôi nhà xuất hiện từ lát đất bằng lát cắt? thời gian hấp dẫn.

Kiểm tra video bên dưới…

Chia sẻ cái này:
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Pinterest
E-mail
Hơn

WhatsApp
In

Ứng dụng trò chuyện
Tumblr

Telegram
Túi