Home & Living

Cập nhật kinh điển: Bàn văn phòng

Tìm các tùy chọn mới cho các mẫu thiết kế phổ biến trong loạt phim trên Internet của chúng tôi, Cập nhật kinh điển.

Cổ điển Pick: The Parsons Bàn, một tay cầm chuyên dụng The Nổi tiếng được phát triển bởi Jean-Michel Franck trong những năm 1930. Hình bóng truyền thống của nó cũng hoạt động trong Glam, Trad hoặc không gian đương đại.

Spin Fresh: Để có một cái nhìn rõ ràng tương tự, hãy thử một bàn sáng tác mịn màng với tông màu gỗ ấm. Nó có sự nhẹ nhàng chính xác giống như một bảng Parsons truyền thống, tuy nhiên hình bóng của nó nghiêng về phía Vintage Cool. Các ngăn kéo nhỏ cung cấp lưu trữ mà không cần thêm số lượng lớn, trong khi phần trên cùng giữ các nguyên tắc cơ bản của văn phòng gần.