Uncategorized

Philips cho thấy các khái niệm cho đèn LED màu RGB Illumination

Ngay đây là một số khái niệm tốt đẹp để tích hợp nhà khôn ngoan từ một thiết kế không gian khách sạn mới của Pod Pod, với điện tử của Philips. Xem video Shinyshiny cho một số khái niệm tuyệt vời về việc sử dụng ánh sáng LED màu RGB Managem

Chia sẻ cái này:
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Pinterest
E-mail
Hơn

WhatsApp
In

Ứng dụng trò chuyện
Tumblr

Telegram
Túi