Uncategorized

Nhà thiết kế phòng ngủ chiết trung

Sabrina Albanese đã thêm hình nền gỗ tổng hợp cũng như các hit màu hồng trong gối ném cũng như cơ sở đèn da bò để thêm sự ấm áp cũng như cấu trúc cho phòng ngủ trung tính này. Một đèn chùm lấy cảm hứng từ châu Á đóng vai trò là tâm điểm.