Home & Living

Phòng ngủ chính lãng mạn

Các bản in hoa khá cũng như sự kết hợp màu mềm hỗ trợ củng cố bóng tối cũng như đầu giường đáng chú ý trong phòng ngủ chính này. Một người định cư có hình dáng đứng dưới chân giường cung cấp cho khu vực một sự rung cảm giống như khách sạn.