Uncategorized

Ngủ đơn giản với khăn trải giường bền vững và hữu cơ

sử dụng khăn trải giường là một trong những điều khó khăn nhất để tái chế; Có đến 80% bộ đồ giường đóng góp được gửi trực tiếp đến các bãi rác Bắc Mỹ bằng các dịch vụ quyên góp, trong đó việc phân hủy các sợi tự nhiên giải phóng khí metan góp phần làm thay đổi khí hậu. Trong nỗ lực giúp cắt giảm 10 triệu tấn phung phí dệt kết thúc tại các bãi rác mỗi năm – một đống tấm cũng như khăn so với kích thước gấp 150 lần của kim tự tháp tuyệt vời ở Ai Cập – Recychi tái chế, nâng cấp hoặc làm mới . Coyuchi cho người dùng cuộc sống đăng ký giường hữu cơ cũng như khăn tắm từ thương hiệu Hoa Kỳ với gia số 6-, 12- hoặc 24 tháng. Khi thời gian thành viên đã hết, khách hàng gửi lại khăn trải giường sử dụng trong cùng một hộp với bộ mới đến. Bạn có thể ngủ dễ dàng hơn một chút khi biết giường của bạn là hữu cơ cũng như bền vững cho môi trường.