Uncategorized

VIDEO: OLIMEX ESP32-POE Dev Board & Tour của Mat Smith, Home Automation Lab

Tại đây, một số vụ hack phần cứng thông minh hơn từ Mat Smith (của bảng điều khiển nhà thông minh DIY Arduino nổi tiếng).

Lần này, anh ấy cố gắng nắm bắt sức mạnh của Olimex ESP32 POE đối với Ban phát triển Ethernet có giá khoảng 20 bảng.

Ngoài ra, anh ấy cho chúng tôi xem các hộp các thành phần điện tử của anh ấy và đề xuất các mô hình mà anh ấy tìm thấy tốt nhất để tạo ra các dự án tự động hóa nhà của mình.

Kiểm tra video và liên kết dưới đây.

olimex.com: about.me/matsmith

Chia sẻ cái này:
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Pinterest1
E-mail
Hơn

WhatsApp
In

Ứng dụng trò chuyện
Tumblr

Telegram
Túi