Uncategorized

Khu vực ăn uống chiết trung

Các nhà thiết kế Richard Ouellette cũng như Maxime Vandal mang đến bức tranh trừu tượng lớn của Jean-Pierre Lafrance để thêm màu sắc cũng như độ tương phản trong phòng ăn toàn màu trắng của họ. Họ cũng có những chiếc ghế ăn đồ cổ được tái hiện trong một bản in ngựa vằn mạnh mẽ để thêm một khía cạnh không lường trước được vào không gian.